Та эх орон руугаа буцмаар байна уу? Бид танд тусална. Cайн дураар буцах хөтөлбөр болох өөрийн эх орон руугаа албан ёсоор, сайн дураар буцахад туслах зорилготой хүмүүнлэгийн хөтөлбөрийг а
Та бүхнийг 2012 оны 5-р сарын 10-ны өдрийн 13:00 цагт Хөдөлмөр нийгмийн яамны төв байрны урд өөрийн эрх ашгийг хамгаалахын төлөө ирэхийг уриалж байна. Энэ өдөр Консорциум*-аас 6-н